ČČK Praha 1 - zdravotnický dozor a kurzy PP

Kontaktní údaje:

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1
Hellichova 632/11B
118 00 Praha 1 - Malá Strana
Česká republika

cckpraha1.cz

Ivana Hessová

+420 774 195 513

 zdravotnikakce@cckpraha1.cz

O NÁS

Tradice samostatného spolku na území Prahy 1 sahá až do roku 1919, kdy byl ustaven vůbec první místní spolek Československého červeného kříže na Hradčanech. Český červený kříž je národní společností hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Jedná se o největší celosvětově působící humanitární organizaci. V České republice má 21 518 členů sdružených v 75 oblastních spolcích členěných do 877 místních skupin.

Při naší činnosti se řídíme 7 principy Hnutí Červeného kříže: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

CO NABÍZÍME

Zajištění zdravotnických asistencí na firemních a skupinových akcích, např. sportovních, kulturních, outdoorových, .....

Zdravotnické asistence jsou zajišťovány zkušenými zdravotníky z řad absolventů kurzu Zdravotník zotavovacích akcí (akreditován MŠMT), zdravotních sester/bratrů a studentů/absolventů lékařských fakult. Každý zdravotník je v rámci zdravotnické asistence zřetelně označen a má k dispozici vybavenou zdravotnickou brašnu/batoh/kufr dle typu akce. Dle přání je možné zajistit mobilní ošetřovnu, vůz záchranné služby, lékaře.

Působíme především v Praze a blízkém okolí, dle požadavku je možné zajistit i asistenci kdekoliv.