Státní zámek Kunštát

Kontaktní údaje:

Státní zámek Kunštát
Zámecká 1
679 72 Kunštát
Česká republika

zamek-kunstat.cz

516 462 062

informace@zamek-kunstat.cz

50
200
0
0
0
0

Konference, semináře, školení

Pilastrový sál – kapacita až 50 osob

Stravování, večírky, společenské akce

Zámecká Květná zahrada – kapacita 200 osob
Zámecké nádvoří – kapacita 150 osob
Podzámecká terasa – kapacita 200 osob
Dále nabízíme:
- květinovou výzdobu
- prohlídky s průvodci
- kontakty na hudební a šermířské produkce
- kontakty na gastro firmy

Ubytování

Penzion u Sochy: viz:www.rudka.cz

Ostatní aktivity v objektu

- průvodcovská služba
- bezbariérový přístup na zámecké nádvoří a do zámecké Květné zahrady
- svatební obřady
- výstavy, koncerty

Další možnosti v blízkém okolí

viz:www.zamek-kunstat.cz