theBESTtranslation

Kontaktní údaje:

theBESTtranslation
Blanická 28
140 00 120 00 Praha 2
Česká republika

thebesttranslation.cz

Lucie Butcher
majitelka

+420 222 240 777

info@thebesttranslation.cz

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

- překlady, ověřené překlady
- tlumočení
- korektury
- doplňkové služby
- jazyky:angličtina, němčina, francouzština, italština, čínština...

O NÁS

Od svého založení v roce 2004 jsme získali celou řadu klientů z řad státních institucí, soukromých společností a neziskových organizací. Máme zkušenosti s rozsáhlými projekty z mnoha oblastí - právo, věda a výzkum, film a umění,...

Překlady

Nabízíme kompletní zpracování překladu včetně předtiskové korektury a DTP služeb. Máme zkušenosti s rozsáhlými projekty, pro které vytváříme projektové týmy. Pro každou zakázku vybíráme nejvhodnějšího překladatele podle oboru a funkce překladu. Novým zákazníkům nabízíme možnost si nás vyzkoušet.

Tlumočení

Pro Vaše obchodní jednání, firemní akci, konferenci, ale třeba i svatbu zajistíme vhodného tlumočníka a doporučíme způsob tlumočení. Při obchodním jednání, školení nebo telefonním hovoru je nejvhodnější konsekutivní tlumočení. V případě mezinárodních konferencí, kongresů a seminářů je vhodné simultánní tlumočení s technikou nebo bez. Doprovodné tlumočení je využitelné při prohlídkách podniků či památek. V případě úředních úkonů, jako je např. sňatek, jednání u soudu nebo notáře, je zapotřebí soudní tlumočení.

Korektury

Korektura rodilým mluvčím zahrnuje kontrolu pravopisu a gramatiky, včetně oprav překlepů a interpunkce, kontrolu správnosti a jednotnosti použité terminologie a zároveň základní stylistickou úpravu. Předtisková korektura se provádí jako poslední kontrola textu před tiskem nebo zveřejněním na webové stránce. Kontrolou z hlediska použití odborných termínů a účelu textu se zabývá odborná korektura. Provádíme i korektury cizího překladu.

Doplňkové služby

DPT - předtisková příprava elektronických tiskových dat, grafické zpracování, tisk....